معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان

37
خورنا: معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان از اضافه شدن 17 دستگاه دیالیز به حوزه کاری دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال گذشته و استفاده از آن‌ها در سال 93 خبر داد. نصرالله حسونی‌بحرینی اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت…
37
خورنا: معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 150 بیمار از کشورهای همسایه به ویژه عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس برای پیگیری درمان خود به آبادان و خرمشهر آمده اند. نصراله حسونی…