معاون خدمات شهری شهرداری ماهشهر

حسین صفری خبر داد:

خورنا: معاون خدمات شهری شهرداری ماهشهر گفت: در ایام نوروز سال 93 برای اولین بار در خور ماهشهر شاهد قایق سواری برای عموم مردم خواهیم بود. حسین صفری در گفتگو با خبرنگار خورنا در ماهشهر اظهار…