معاون خدمات شهری شهرداری آبادان

خورنا: حبیب اله رشتی پور  با اشاره به تشکیل جلسات متعدد کارگروه پاکسازی در محل شهرداری آبادان افزود: تمهیدات لازم برای پاکسازی، نظافت و پاکیزه سازی معابر اندیشیده شده است. وی اظهار کرد: کار رفع نقص تابلوهای راهنمای شهری پس از بررسی انجام شده است و تعدادی تابلو جدید دیگر نیز در حال ساخت است. همچنین تا دهم اسفند ماه…