معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی سازمان آب و برق خوزستان

37
خورنا: معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی سازمان آب و برق خوزستان گفت: مجموع آورد آب‌های استان از ابتدای سال آبی تا پایان مردادماه 15 میلیارد و 306 میلیون مترمکعب می‌باشد که 59 درصد سال‌های نرمال بوده و…