معاون توسعه و منابع انسانی

37
خورنا: معاون توسعه و منابع انسانی استاندار خوزستان گفت: عمر کوتاه پژوهش موجب شده است که نبوغ جوانان ما به حرکت درآید. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، علی عماد عصر امروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ملی اشتغال و…