معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری خوزستان

خورنا: معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری خوزستان با انتقاد از نظام اداری غالب در استان گفت: گاهی اوقات باید حقایق تلخ را برای بهبود شرایط بیان کرد.  علی عماد پیش از ظهر امروز در دومین جلسه مشترک با فرمانداران استانی که در استانداری خوزستان بر گزار شد، عنوان کرد: خوشبختانه با پیگیری های که صورت گرفت توانستیم 16 میلیارد…