معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان

37
خورنا: معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان از اجرای طرح نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران خبر داد و گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی استان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و اگر مدیری امتیاز لازم را به دست نیاورد، دولت با آن مدیر…