معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی استاندار

37
خورنا: معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی استاندار خوزستان گفت: 160 هزار کارمند دولت در سطح خوزستان در حال حاضر مشغول فعالیت هستند. بهروز حسینی‌فر در مراسم روز کارمند که ظهر امروز در استانداری خوزستان تشکیل شد اظهار کرد:…