معاون تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان

خورنا: معاون تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: کالاهای اساسی مردم با 20 درصد تخفیف در نمایشگاه محصولات تعاونی به فروش می‌رسد. عبدالکریم انصاری امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: نمایشگاه محصولات تعاونی برای نخستین بار است که در استان برگزار می‌شود و در آن فروش کالاهای تعاونی‌ها با 20درصد تخفیف به…