معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان

37
خورنا: معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان از آغاز طرح تکمیلی ایمن‌سازی فلج اطفال در سطح شهرستان‌های آبادان و خرمشهر در آینده نزدیک خبر داد. مرتضی جعفری گفت: جلسه درون‌بخشی به منظور برنامه‌ریزی برای آغاز واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در…
37
خورنا: معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان از انهدام 64 تن مواد غذایی غیرقابل مصرف مکشوفه مختلف در منطقه فعالیت این دانشکده خبر داد. مرتضی جعفری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: مواد مکشوفه پس از…
37
خورنا: معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان از انهدام 64 تن مواد غذایی غیرقابل مصرف مکشوفه مختلف در منطقه فعالیت این دانشکده خبر داد. مرتضی جعفری اظهار کرد: مواد مکشوفه پس از انجام نمونه‌برداری آزمایشگاهی و تایید مقامات قضایی…