معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

37
خورنا: معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شوشتر از پلمپ و تعطیلی 36 مرکز توزیع مواد خوراکی در این شهرستان خبر داد و گفت: برخورد جدی با متخلفان در شوشتر تشدید می‌یابد. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، صغری…