معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان؛

خورنا-احمدرضارستمی: در نشست ستاد بحران استان خوزستان محمد قاسمی‌نژاد عنوان کرد: امسال سطح زیر کشت برنامه‌ریزی شده استان خوزستان در محصولات زراعی باغی و نیشکر در مجموع ۸۵۰ هزار هکتار کشت آبی و دیم است. وی در تشریح میزان خسارت‌های ناشی از خشکسالی امسال بر محصولات کشاورزی استان از نظر حوضه‌ای…
خورنا: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان گفت: واردات بی رویه ذرت همه ساله ادامه دارد اما امسال مضاعف تر شده است. محمد قاسمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واردات بی رویه ذرت دانه ای به کشور اظهار کرد: با استانداری خوزستان برای عدم ترخیص محموله های وارداتی مکاتبه کردیم و با بانک ها برای…