معاون برنامه‌‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خوزستان