معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی خوزستان

معاون سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی خوزستان خبر داد

خورنا – معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی خوزستان گفت: مذاکرات لازم با برخی از شرکت‌ها انجام شده که امیدواریم شاهد ایجاد و بهره برداری از هتل‌های ۴ و ۵ ستاره بیشتری در خوزستان باشیم. تبار قریب در گفت‌وگو با…