معاون بازرسی

خورنا رضا دهدشتی‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در اهواز کرد: این اداره کل به عنوان متولی تعیین کیفیت کالا اهتمام جدی را در راستای استانداردسازی محصولات واحدهای تولیدی سرلوحه کار خود دارد. وی اضافه کرد: بر همین اساس و در راستای طرح اجرای هماهنگ استاندارد(طاها) در سطح استان خوزستان کارشناسان این اداره کل اقدام به کنترل دقیق بازار…