معاون امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی

37
خورنا: معاون امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی از مدیران کل تبلیغات اسلامی درخواست کرد پیگیر خلأهای قانونی در حوزه فرهنگی باشند و آنها را در قالب طرح و لایحه به مجلس و دولت ارائه دهند.   علی…