معاون امور شهری شهرداری دزفول

خورنا: معاون امور شهری شهرداری دزفول با اشاره به نجات 10 نفر از مرگ حتمی در رودخانه دز در هفته گذشته گفت: متاسفانه یک سرباز وظیفه اهل خرم آباد غرق شد. محمد ابوالحلاج افزود: یک نفر از نجات یافتگان از شهرک سلمان شوش و مابقی از دزفول بودند که توسط اکیپ های نجات غریق مستقر در رودخانه دز از مرگ…