معاون امنیتی و انتظامی استاندر خوزستان

خورنا: نخستین همایش لنج داران و قایقرانان با حضور معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان و جمعی از لنج داران و قایقرانان در تالار خلیج فارس خرمشهر برگزار شد. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، معاون امنیتی و انتظامی استاندر خوزستان در این همایش گفت: دریادلان و دریاداران انسان هایی پاک و بخشنده هستند. ˈ قدرت الله دهقان ˈ…