معاون اطلاعات و اخبار

خورنا: معاون جدید اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز خوزستان منصوب شد. در حکمی از سوی مسلم رحیمی مدیرکل صدا و سیمای خوزستان، ایرج مزارعی به عنوان معاون اطلاعات و اخبار این مرکز منصوب شد. پیش از این یوسفی این مسئولیت را بر عهده داشت.