معاون اطلاعات و اخبار

37
خورنا: معاون جدید اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز خوزستان منصوب شد. در حکمی از سوی مسلم رحیمی مدیرکل صدا و سیمای خوزستان، ایرج مزارعی به عنوان معاون اطلاعات و اخبار این مرکز منصوب شد. پیش از این یوسفی…