معاون استانداری خوزستان

معاون عمرانی استاندار خوزستان :

خورنا ساماندهی پارکینگ حاشیه ای معابر عام اهواز با توسل به استفاده از پارکومتر یا پارک بان، مهمترین مصوبه دومین جلسه شورای ترافیک خوزستان در سال ۹۳ بود.  معاون عمرانی استاندار خوزستان…
خورنا: معاون عمراني استانداري خوزستان گفت: “تالاب‌ها و كشاورزي همراهاني براي رشد و بالندگي”، شعار امسال روز جهاني تالاب‌ها است. به گزارش خورنا به نقل ایسنا، احمد سياحي در جلسه سامان‌دهي تالاب‌ها و سواحل خوزستان كه امروز( 12 بهمن ماه)…