معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد خوزستان

معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد خوزستان

خورنا  فرزانه خوشنام امروز  اهواز اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال پروانه تأیید صلاحیت ۴۴ مسئول کنترل کیفیت از سوی این اداره کل به‌منظور کار کارشناسی در واحدهای تولیدی مربوطه توسط این اداره کل تأیید شده است. وی در ادامه از تصویب ۷۸ استاندارد ملی در اجلاسیه‌های کمیته‌های ملی استان خبر داد و با تاکید بر این امر…