معاون اداری و مالی شهردار آبادان

خورنا: معاون اداری و مالی شهردار آبادان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون شهرداری مبلغ یکصد میلیون تومان از بابت نیم درصد حق پرداخت به انجمن کتابخانه های عمومی آبادان پرداخت کرده است. غلامرضا دیدار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا پایان سال جاری نیز مبلغ 50 میلیون دیگر نیز به حساب این انجمن واریز خواهد شد. وی با…