معاون اداری و مالی بندر خرمشهر

خورنا: ˈ اقبال زائرسلیمانی ˈ افزود: طرح پایش سلامت و معاینات ادواری کارکنان اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر با توجه به لزوم حفظ و صیانت از سرمایه انسانی و در راستای ارتقای سلامت و افزایش بهره وری کارکنان انجام شد. وی اظهار کرد: این معاینات در قالب آزمایش های خون، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، تست ریه، نوار قلب و اندازه…