معاون اداری مالی اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌های خوزستان

خورنا: معاون اداری مالی اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌های خوزستان گفت: در حال حاضر در پايانه مرزي چذابه به دلیل عدم افتتاح کامل، فعالیت‌ها در کانکس‌های موقت انجام می‌شود اما در هفته جاری این فعالیت‌ها از این کانکس‌ها به سایت و سالن‌های اصلی منتقل می‌شود.