معاون اداره کل محیط زیست خوزستان

37
خورنا: معاون اداره کل محیط زیست خوزستان گفت: سرشماری گوزن زرد ایرانی در سایت‌های حفاظت شده خوزستان پس از دوران سرشماری انجام خواهد شد. عادل مولا امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: در سایت‌های مختلف حفاظت شده…