معاون اداره کل محیط زیست خوزستان

خورنا: معاون اداره کل محیط زیست خوزستان گفت: سرشماری گوزن زرد ایرانی در سایت‌های حفاظت شده خوزستان پس از دوران سرشماری انجام خواهد شد. عادل مولا امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: در سایت‌های مختلف حفاظت شده استان خوزستان گوزن‌های زرد زیادی در شرایط آبستنی هستند و به این دلیل سرشماری در سایت‌های حفاظت شده پس از…