معاون اجرایی موسسه جهاد نصر

در جلسه پیگیری مصوبات دولت

خورنا-احمدرضارستمی: در جلسه پیگیری مصوبات دولت در خوزستان حسن علاقه بند معاون اجرایی مؤسسه جهاد نصر کشور گفت: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری که در قالب دو فاز اجرایی شد، در…

مجری بزرگترین طرح کشاورزی کشور:

خورنا – مجری طرح ۵۵۰هزار هکتاری خوزستان گفت: کشت چغندرقند در خوزستان می‌تواند سبب قطع واردات ۵۰۰هزار تن شکر در سطح کشور شود که به نوعی در تعریف اقتصاد مقاومتی گنجانده می‌شود. حسن علاقه‌بند در نشست خبری با هدف ارائه…