معاون اجرایی موسسه جهاد نصر

در جلسه پیگیری مصوبات دولت

خورنا-احمدرضارستمی: در جلسه پیگیری مصوبات دولت در خوزستان حسن علاقه بند معاون اجرایی مؤسسه جهاد نصر کشور گفت: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری که در قالب دو فاز اجرایی شد، در فاز نخست ۳۱۲ هزار هکتار آن را به سه فعالیت احداث شبکه های فرعی آبیاری، تجهیز و نوسازی زهکش‌های زیر…

مجری بزرگترین طرح کشاورزی کشور:

خورنا – مجری طرح ۵۵۰هزار هکتاری خوزستان گفت: کشت چغندرقند در خوزستان می‌تواند سبب قطع واردات ۵۰۰هزار تن شکر در سطح کشور شود که به نوعی در تعریف اقتصاد مقاومتی گنجانده می‌شود. حسن علاقه‌بند در نشست خبری با هدف ارائه گزارشی نسبت به روند اجرای طرح ۵۵۰هزارهکتاری در اهواز اظهار داشت: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری یکی از مهمترین طرح‌های خوزستان…