معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي خوزستان

خورنا: معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي خوزستان درباره طرح فيلم‌برداري ماهانه از حجاب زنان در شهرهاي بزرگ و بررسي آن، كه به تازگي از سوي پليس امنيت اخلاقي مطرح شده است؛ گفت: هنوز چنين طرحي به ما ابلاغ نشده است ولي بررسي ماهانه مشكلات اجتماعي استان خوزستان از جمله بدحجابي در اتاق‌هاي فكر، انجام می…