معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

37
خورنا: هشدار معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز: اسامی چهار نوع فراورده غیرمجاز در خوزستان اعلام شد. معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با خبرنگار خورنا در…