معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

خورنا: هشدار معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز: اسامی چهار نوع فراورده غیرمجاز در خوزستان اعلام شد. معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با خبرنگار خورنا در اهواز، چهار نوع فراورده آرایشی، بهداشتی و خوراکی غیر مجاز شامل سه دستمال کاغذی جعبه ای با نشان تجاری پامو…