معاونت غذا و داروی خوزستان

خورنا: دوره های آموزشی تاثریا برای ارتقا و به روز شدن سطح اطلاعات علمی کارکنان آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز برای نخستین بار در کشور درحال انجام است. به گزارش خورنا ازاهواز، مهندس رضا زاده دباغ مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی این معاونت…