معاونت عمران و خدمات شهری

خورنا: شهردار بندر امام خمینی از ایجاد معاونت عمران و خدمات شهری این شهرداری خبر داد. علی گلمرادی اظهار داشت: یکی از مشکلات بسیار جدی و اساسی در همه سازمان‌ها مبحث نیروی انسانی است. وی افزود: با توجه به اینکه امروزه سازمان‌ها اهداف متعالی را دنبال می‌کنند بنابراین لازمه تحقق این اهداف متعالی منابع مادی…