معاونت عمران دانشگاه آزاد

خورنا: سرپرست دانشگاه آزاد در حکمی محسن هاشمی را به عنوان معاون عمرانی این دانشگاه منصوب کرد. محسن هاشمی طی حکمی از سوی حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد به عنوان معاون عمرانی این دانشگاه منصوب شد. در چند روز گذشته حمید عباسی معاون عمرانی دانشگاه آزاد از سمت خود استعفا داده بود.