معاونت زمین شناسی گسترشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

خورنا: کارشناس ارشد معاونت زمین شناسی گسترشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از وجود یک ژئوسایت زیبا و دیدنی در کلان شهر نفتی اهواز خبر داد. به گزارش خبرنگار ایرنا نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب دکتر علی رحمانی روز دوشنبه در معرفی این ژئو سایت توضیح داد: شهر نفتی اهواز در دشت وسیع…