معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری آبادان

خورنا: شهردار آبادان با انتصاب ˈ محمدرضا خالقی زاده ˈ به سمت معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری گفت: فعالیت های فرهنگی شهرداری آبادان گسترش می یابد. به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈ محمودرضا شیرازی ˈ چهار شنبه در آیین معارفه معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری آبادان، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص امور فرهنگی را یادآور شد و افزود: وظیفه…