معاونت آموزش و پرورش خوزستان

خورنا: معاونان آموزش ابتدايي، متوسطه، پرورشي‌وفرهنگي و تربيت‌بدني اداره‌كل آموزش‌وپرورش خوزستان منصوب شدند. محمد تقي زاده مديركل آموزش‌وپرورش خوزستان، طي احكامي جداگانه جمشید کمایی، رضا عبادیان، اردشیر شجاعی و محمود معزی را به‌ترتيب به‌عنوان سرپرست معاونت‌هاي آموزش متوسطه، پرورشی‌وفرهنگی، آموزش ابتدایی، تربیت‌بدنی و بي‍‍ژن ايرواني را به عنوان رئیس اداره روابط عمومی این اداره‌کل منصوب كرد.