معاوت های استانداری خوزستان

خورنا: گزینه‌های معاونت‌های سیاسی اجتماعی، توسعه و پشتیبانی و امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان نهایی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، بنا به اخبار رسیده از استانداری خوزستان، فرج‌الله خبیر به عنوان معاون جدید سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان انتخاب و مورد تایید وزارت کشور قرار گرفته است. فرج‌الله خبیر هم اکنون مدیرعامل شرکت…