معامله شهرداری اندیمشک با بنیاد مسکن

خورنا – چندی پیش در برخی منابع محلی خبری به نقل از معامله شهرداری اندیمشک با بنیاد مسکن برای خرید برخی اقلام در پایگاه های خبری محلی و شبکه های مجاری مخابره شد. عضو شورای شهر اندیمشک در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک و در پاسخ به این ابهام اظهار کرد: هیچ معامله ای…