معافیت کتابفروشی‌ها از مالیات

خورنا: محمود کلاهدوز در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، عنوان کرد: به دلیل مشکل حقوقی در قانون معافیت کتابفروشی‌ها از مالیات و تفسیر اشتباه اداره مالیات استان خوزستان، نزدیک به 460 میلیون تومان مالیات برای ما تعیین شده وسند آپارتمان مسکونی ام را به عنوان وثیقه در اختیار اداره دارایی شهرستان قرار دادم تا بدهی مالیاتی خود…