معافیت با طلاق مادر

خورنا: رئيس سازمان وظيفه عمومي گفت: تنها فرزند ذکور بالاي 18 سال که والدين آنان از هم جدا شده اند، براي دريافت معافيت کفالت دائم بايد 30 ماه از زمان ثبت واقعه طلاق والدين، گذشته باشد. به گزارش مهر، سردار حمید صدرالسادات در تشريح اين خبر گفت: تنها فرزند ذکور بالاي 18 سال سالم…