معافیت از سربازی

خورنا: مشمول متقاضي کفالت خواهر، باید تنها برادر تني بالاي 18 سال و سالم خواهر و فاقد غيبت باشد. به گزارش مهر، سازمان وظیفه عمومی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در معافيت کفالت خواهر، نداشتن پدر، همسر و فرزند سالم از شرايط اصلي اين نوع معافيت بوده و همچنين خواهر مشمول بايد مجرد يا در صورت ازدواج…