معافیت از سربازی

37
خورنا: مشمول متقاضي کفالت خواهر، باید تنها برادر تني بالاي 18 سال و سالم خواهر و فاقد غيبت باشد. به گزارش مهر، سازمان وظیفه عمومی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در معافيت کفالت خواهر، نداشتن پدر، همسر…