معارفه مسئولان قضایی شهرستان اندیمشک

۵۵

در آیین معارفه مسئولان قضایی شهرستان اندیمشک مطرح شد

خورنا : روز گذشته مراسم تودیع و معارفه ی دادستان و ریاست دادگستری شهرستان اندیمشک همراه با حضور مردم شهرستان و مقام های ادارای…