معارفه رییس دادگاه بخش الوار گرمسیری اندیمشک

معاون دادگستری خوزستان:

خورنا – به گزارش ایرنا علی غیاثوند روز چهارشنبه در آیین معارفه رییس دادگاه بخش الوار گرمسیری اندیمشک افزود:دستگاه قضایی به عنوان اساس برقراری عدالت و قضاوت عادلانه در مسیر قانون حرکت کرده و نباید از این مجموعه انتظار…