معارفه استاندار خوزستان

خورنا: استاندار جدید خوزستان با انتقاد از طرح انتقال آب از سرچشمه های کارون، گفت: انتقال آب یک مساله اجتماعی و اقتصادی است که سیاسی هم شده است و لازم است کارشناسی شود و باید مواظب باشیم و نگذاریم که این مسئله امنیتی شود. عبدالحسن مقتدایی در مراسم تودیع و معارفه استاندار خوزستان با تاکید بر…