معابر هندیجان

خورنا: با بارش ۴۵ میلیمتری باران و آب‌گرفتگی معابر، بسیاری از ساکنان مناطق مختلف هندیجان دچار مشکل شده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس از هندیجان، با بارش 45 میلیمتری باران در شب گذشته، بسیاری از ساکنان…