مطالبات شهرداری هندیجان

خورنا – مهندس یوسف شکاری در گفتگو با خبرنگار ما در هندیجان گفت: در راستای معنویات مقام معظم رهبری همه ما مکلف خدمت به مردم و ادای دین به آن ها هستیم وانتظار می رود درسال آخر شورای اسلامی شهرستان هندیجان ادارات و ارگانها با شورای اسلامی شهر و شهرداری همکاری داشته تابه امید خدا کارهای شهری باسرعت…