مصوبات

خورنا ایرج رحمانی در اولین پارلمان ورزشی خوزستان که امروز (چهارشنبه) در محل استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: خوشحالم که این توفیق پیدا شد که به نمایندگی از مقام عالی وزارت در خدمت شما عزیزان باشم. من وصف دکتر مقتدایی را از بسیاری از دوستان شنیده بودم و امروز بسیار خوشحال هستم که این توفیق به دست آمد…