مصوبات دولت در خوزستان

خورنا: در خوزستان مصوبه‌ای نداشتیم اما در تهران مصوبات و تصمیماتی داشته‌ایم که به زودی و در یک نشست خبری آنها را اعلام خواهیم کرد. سخنگوی دولت با اشاره به سفر سه‌روزه رئیس‌جمهور و اعضای کابینه یازدهم به خوزستان گفت: در خوزستان هیچ مصوبه‌ای نداشته‌ایم اما در تهران تصمیماتی گرفته شد که به زودی…