مصطفی بوعذار

37
خورنا:: مدیر گروه تئاتر آیین مردم نیاز اصلی هنرهای نمایشی را توجه و نگاه ویژه مسوولان ارشد و فرهنگی استان عنوان کرد. مصطفی بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: فعالیتهای هنرهای نمایشی باید بیش از پیش مورد توجه مدیران…