مصطفی اسکندری

رئیس شورای شهر اندیمشک:

خورنا – رئیس شورای اسلامی شهر اندیمشک گفت: با هدف تأمین نیازهای شهروندان جلسه‌های شورای شهر اندیمشک با حضور شهروندان در مساجد شهرستان برگزار می‌شود. مصطفی اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگاران در اندیمشک اظهار داشت: خبرنگاران و خبرنگاری یکی از…

عضو شورای شهر اندیمشک در گفت و گو با خورنا:

خورنا – مصطفی اسکندری در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: امیدواریم موضوع استعفا دوستان و اعضای شورای شهر در یک فضای دوستانه و در چارچوب خرد جمعی رفع شود و ما شاهد حضور مجدد…

با رای گیری اعضا و به مدت یک سال :

خورنا – به گزارش خورنا شب گذشته در جلسه شورای شهر اندیمشک اعضای کمیسیونهای مختلف شورا انتخاب شدند. شورای شهر اندیمشک پنج کمیسیون اصلی عمران، حقوقی، فرهنگی، مالی و محیط زیست دارد که اعضای آن به شرح ذیل می باشند: اعضای…