مصر

37
خورنا: حسن روحانی برای حضور در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید مصر، به این کشور دعوت شد. مصر، حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران را برای حضور در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید این کشور، عبدالفتاح…