مصاحبه با تهیه کننده سریال 24

خورنا: مصاحبه جنجالی یک نشریه ایرانی با «هاوارد گوردن» تهیه کننده سریال های «24» و «هوملند»‌ جعلی از آب در آمد. به گزارش «خورنا»، هاوارد گوردن در توییتر خود اعلام کرد: مصاحبه اخیری که به من نسبت داده می شود، دروغ است. وی افزود: من هرگز با…