مصاحبه با تهیه کننده سریال 24

خورنا: مصاحبه جنجالی یک نشریه ایرانی با «هاوارد گوردن» تهیه کننده سریال های «24» و «هوملند»‌ جعلی از آب در آمد. به گزارش «خورنا»، هاوارد گوردن در توییتر خود اعلام کرد: مصاحبه اخیری که به من نسبت داده می شود، دروغ است. وی افزود: من هرگز با این نشریه (پنجره) گفتگو نکرده ام. نشریه پنجره از قول گوردن اعلام کرد که ساخت «هوملند» پیشنهاد اوباما بوده است. گفتنی است،‌ هفته نامه پنجره به مدیر مسئولی علیرضا زاکانی منتشر می شود. در ادامه بخوانید